office on Pyatnitskaya
2001
18 000 square meters
the city of Moscow, Pyatnitskaya street