"EMPIRE" on Pirogovka
2018
37,000 square meters
the city of Moscow, Bolshaya Pirogovskaya Street