The house on Nikolina Mountain
2020
620 square meters
Moscow region,Odintsovo district,Nikolina Gora settlement